Sunday, 17 July 2011

Жълта, синя и лилава работна карта


Като самонаето лице във Великобритания (Self Еmployed) имате право да искарате жълта работна карта, с която доказвате правото си да работите във Великобритания само като самонаето лице. Ако имате Синя карта имате право да работите като наето лице (Employed). Най – подробна информация можете да намерите тук - Homeoffice.gov.uk


Синята карта дава на притежателя свободен достъп до пазара за работна ръка в UK. Няма ограничение за кого или колко часа може да се работи. Т.е. притежателят и може да работи като наето лице (Employed). Ако сте работили като наето лице без да притежавате синя карта, автоматично се лишавате от правото на синя работна карта.


Жълтата работна карта се издава на (Self employed) самоназначени и студенти.
Ако жълтата карта посочва че притежателят и е студент, той  има правото да работи до 20 часа седмично през учебния срок/семестър.През ваканциите той може да работи на пълен работен ден ако желае. Ако жълтата карта посочва че притежателят и е самоиздържащ се, той няма да има правото да работи като наето лице.
Лилавата работна карта дава право на работа само при работодателя отбелязан на картата. Допълнителна работа не се разрешава.
http://rabotauk.co.cc 

No comments:

Post a Comment