Sunday, 17 July 2011

CSCS Карта за работа в строителството


CSCS – Health & Safety тестът представлява изпит който се провежда с помощта на компютър, въпросите могат да бъдат и на български език (със слушалки преводач превежда текста).
 Изпитът се състои от 40 въпросcscs cardа свързани с безопасността на работа на строителен обект. Тестът е само теоретичен и може да се явите във всички изпитни центрове за шофьорски курсове . При полагането на изпита може да се ползва преводач, както и да се запазят вечерни или съботни часове за провеждането му. Health & Safety изпит може да резервирате по телефон или интернет ето и няколко адреса на които може да го направите -http://www.cscs.uk.com/health-and-safety-test ,construction-support.co.uk,healthsafetytest.co.uk . Може да се заплаща с кредитна, дебитна карта или с чек. Цената на Health & Safety е £17.50 само за явяване на изпит, ако искате учебника с примерните въпроси за теста се заплаща допълнителна сума. Ако кандидатът не успее да покрие изискванията по теста от първия път, има право да се яви и повторно (докато го вземе :) ). На всеки пет години при изтичане на CSCS картата трябва да се явите отново на изпит за сигурност и безопасност. Успешното полагане на изпита води до издаването на CSCS карта (издаването на картата се таксува допълнително) удостоверяваща, че притежателят й притежава най-малко Basic Construction Skills. Картата е валидна от три до пет години (в зависимост от притежаваните професионални умения).
“ С въвеждането на CSCS регистрацията британското правителство и големите строителни компании се надяват да пресекат пътя на т.нар. каубои в бизнеса, които са некомпетентни или неквалифицирани, за да работят на строителен обект. По този начин работодателите намаляват до голяма степен риска от рекламации от страна на клиентите, както и от трудови злополуки вследствие професионална непригодност на персонала. Притежанието на CSCS карта от индивудуален работник гарантира до голяма степен, че той е в състояние да извършва определена строителна работа. Така компанията идентифицира компетентните кадри. Това е и причината все повече контрактори във Великобритания да изискват от подизпълнителите на поръчката (събконтракторите) или от собствения си персонал. Наемайки само притежатели на CSCS компаниите защитават собствения си добър имидж и репутация.
Картата е не по-малко важна и за самите работници. Доказвайки способностите на лицето-притежател картата му дава гаранции за бъдеща заетост. С най-скоро време CSCS ще се превърне в индустриален стандарт, задължителен за всички субекти в строителния бизнес. Статистиката водена от CIOB (The Chartered Institute of Building) показва, че в момента за CSCS се регистрира по близо 1000 строителни работници на седмица.
CSCS картата не обхваща само някои специфични строителни специалности по строителството и инсталацията на фабрични производствени мощности. Този отрасъл изисква притежанието на друга карта – Construction Plant Competence Scheme (CPCS). BES (Building Engineering Services) пък е картата удостоверяваща правоспособността на газинженери, електротехници, специалисти по хладилна техника и др.“ – от BG BEN
Лично аз съм се явявал на тест за CSCS не е трудно но има подвеждащи въпроси. Явяването става, както е описано по – горе, на компютър текстът е на английски, а българският превод е със слушалки, като натиснете върху текста то го произнася на български, след като изслушате отговорите отбелязвате правилния отговор. Още преди да започне теста можете да изберете дали да ви пусне презентация която обеснява основните функции на бутоните и пр. в рамките на 10 мин. отделно от теста. Теста трае 45 мин. като трябва да отговорите на 40 въпроса.

http://rabotauk.co.cc - за повече информация

No comments:

Post a Comment