Sunday, 17 July 2011

NIN - national insurance


NIN ? - National Insurance Number ви е необходим за заплащането на здравните и социалните ви осигуровки. Той не ви дава пълни права за легална работа т.е. не можете да бъдете наемани на трудов договор преди да сте изкарали работна карта, но може да започнете свой собствен бизнес.
И в двата варианта  National Insurance Number е задължителен. Необходимо условие за получаване на NIN за всички чужденци в Англия е преминаването през интервю. Основната му цел е да докажете пред служителите на Данъчната администрация Вашата самоличност, затова и кандидатурата Ви трябва да бъде подкрепена от определен брой документи.

Какви документи са нужни за NIN – 1. Лична карта или паспорт. 2. Документ удостоверяващ постоянния адрес, като това може да е договор за наем; сметка за газ,ток,вода на твое име и др. доказващи това, че живеете в този адрес. 3.Банково извлечение, показващо транзакциите, които трябва да съвпадат с издадените фактури, като доказателство за това, че работиш с това се показва и че имаш банкова сметка. 4. Писмо от счетоводител, че ти води сметките.5. CIS или CSCS карта за самонаетите в областта на строителството лица. Препоръки – поне две. Повечето българи кандидатстват за NIN (National Insurance Number) като self-employed(самоназначен), понеже българите нямата право на работа като employed в Обединеното Кралство без разрешително за работа. А иначе за NIN (National Insurance Number) може да се кандидатства и като студент или employed (назначен).
http://rabotauk.co.cc - за повече информация

No comments:

Post a Comment